Czym jest KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) to księga rachunkowa używana w Polsce do ewidencjonowania przychodów i kosztów działalności gospodarczej. Kto ma obowiązek ją prowadzić?

Co to jest KPiR?

KPiR to księga rachunkowa, w której zapisywane są przychody i koszty działalności gospodarczej. Musi być ona prowadzona na bieżąco i musi zawierać wszystkie przychody i koszty działalności. Dodatkowo KPiR musi być podpisana przez właściciela firmy lub jego przedstawiciela i musi być przechowywana przez minimum 5 lat. Dokumentacja ta jest również przedstawiona na żądanie urzędu skarbowego.

Kto musi prowadzić KPiR?

Do prowadzenia KPIR są zobowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie (składające się wyłącznie z osób fizycznych), które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Aby prowadzić KPiR, przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestrowania wszystkich przychodów i kosztów w księdze rachunkowej. Dotyczy to zarówno przychodów ze sprzedaży, inwestycji, pożyczek, dotacji, darowizn itp. jak i wydatków takich jak wynagrodzenia, opłaty za czynsz, podatki itp.

Jakie są korzyści z prowadzenia KPiR?

Prowadzenie KPiR Częstochowa zapewnia przedsiębiorstwom dokładny zapis ich działalności finansowej, który może być wykorzystany do celów podatkowych, jak również do planowania finansowego. Dodatkowo pomaga firmom w identyfikacji obszarów, w których mogą zaoszczędzić pieniądze lub zwiększyć zyski poprzez analizę wydatków w czasie. Co więcej, prowadzenie KPiR może pomóc firmom chronić się przed potencjalnymi problemami prawnymi poprzez zapewnienie, że są one zgodne z polską ustawą o rachunkowości.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klientów i świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie

Czytaj więcej