Stos segregatorów z tyłu kobieta

Księgi handlowe Częstochowa

Spółki oraz osoby fizyczne, których roczny przychód wynosi 2 000 000 euro, są zobowiązane do prowadzenia odpowiednich ksiąg handlowych. Prawidłowe prowadzenie księgowości nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy naszego biura w Częstochowie. Zajmujemy się prowadzeniem księgi głównej oraz księgi pomocniczej.

W księgach handlowych muszą znajdować się informacje dotyczące obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów. W ramach usług prowadzimy:

  • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
  • rozliczenia z ZUS,
  • rozliczenia podatkowe,
  • sprawozdania finansowe,
  • rozliczenia roczne.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dokładamy wszelkich starań, aby sprostać potrzebom każdego przedsiębiorcy. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala na szerokie analizy finansowe działalności gospodarczej, które pozwalają na zoptymalizowanie działania firmy oraz bieżące monitorowanie wszelkich przychodów, kosztów czy wydatków. Wykonujemy rejestry VAT zakupu i sprzedaży.

Aktualnie do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie umożliwiające sprawne wprowadzanie wszelkich danych do systemu. Prowadząc księgowość, konieczne jest również spełnienie wielu wymagań narzucanych przez ustawę o rachunkowości, która co pewien czas jest w jakimś stopniu modyfikowana poprzez różnego rodzaju poprawki. Z tych powodów warto powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych nam, gdyż nie tylko mamy odpowiednie kwalifikacje, ale również wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom wszystkich klientów.

 

Pełna księgowość w Częstochowie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prowadzenia pełnej księgowości, które realizujemy w naszym biurze w Częstochowie. Jest to rozwiązanie, które najczęściej dotyczy większych firm i ze względu na wysoki poziom skomplikowania w porównaniu do ewidencji uproszczonych, wymaga pewnego doświadczenia oraz dokładnej znajomości aktualnie obowiązujących przepisów.

Coraz częściej przedsiębiorcy zlecają realizację pełnej księgowości zewnętrznej firmie, co zwalnia ich z potrzeby zatrudniania księgowej na etat. Nasze biuro rachunkowe z Częstochowy ma wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zleceń. Jest to rozwiązanie opłacalne finansowo. Na bieżąco aktualizujemy naszą wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów oraz starannie wykonujemy powierzone nam zadania. Dodatkowo, wieloletnie doświadczenie umożliwia nam realizację pełnej księgowości na najwyższym poziomie.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości dotyczy między innymi różnego rodzaju spółek handlowych bez względu na ilość przychodów, jakie uzyskują. Jest to:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • prosta spółka akcyjna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo akcyjna.

Ponadto pełną księgowość muszą wybrać osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku w sytuacji, gdy ich przychody netto za poprzedni rok wynosiły minimum dwa miliony euro. Również przedsiębiorcy, których przychody były niższe mogą dobrowolnie prowadzić pełną księgowość.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych w Częstochowie

Księgi handlowe, których realizacją zajmujemy się w Częstochowie, są systemem rejestracji obowiązującym osoby objęte pełną księgowością. Mogą być realizowane w formie tradycyjnej, papierowej lub z użyciem dedykowanego programu komputerowego. Pełna księgowość to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także realizacja obowiązkowych sprawozdań finansowych. W przypadku między innymi grup kapitałowych, banków czy spółek akcyjnych muszą być one badane przez biegłego rewidenta.

 

Co znajduje się w księgach handlowych?

W księgach handlowych znajdują się informacje o wszystkich wydatkach i przychodach firmy, a także o kosztach wynagrodzeń pracowników, czynszów czy zobowiazań kredytowych. Należy uwzględnić każdą złotówkę, która przepłynęła przez dane przedsiębiorstwo. Umożliwia to kontrolę i wgląd w realną kondycję finansową firmy. Księgi handlowe składają się z dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocnicznych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocnicznych, a także wykazu pasywów i aktywów, nazywanego również inwentarzem.

 

Kiedy otwierać księgi handlowe?

Przepisy jasno określają termin otwierania ksiąg handlowych Traktuje o tym artykuł 12 ustęp 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Jest to dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze finansowym lub majątkowym. Księgi handlowe można otwierać na początek każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany obowiązującej formy prawnej, na dzień wpisu do rejestru w przypadku powstania nowej jednostki na skutek podziału lub połączenia oraz na dzień rozpoczęcia likwidacji oraz ogłoszenia upadłości.

Zapraszamy do skorzystania z usług prowadzenia ksiąg handlowych w ramach pełnej księgowości, które realizuje nasze biuro z Częstochowy.

 


Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klientów i świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie

Czytaj więcej