Kalkulator, długopis i segregatory leżące na dokumentach

Księga przychodów i rozchodów Częstochowa

Księga przychodów i rozchodów, której prowadzenie oferujemy klientom z Częstochowy i całej Polski, to rodzaj systemu księgowego wykorzystywanego przez małe firmy oraz osoby samozatrudnione do celów uproszczonej księgowości. W Polsce z księgi przychodów i rozchodów korzystają głównie osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, których roczne przychody nie przekraczają określonych przez polskie organy podatkowe progów. Ten rodzaj księgowości jest powszechnie stosowany przez freelancerów oraz małych usługodawców czy handlowców.

Księga przychodów i rozchodów nazywana jest również uproszczoną księgowością. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego, oraz spełniają wymogi tak zwanego małego podatnika. Oznacza to, że ich przychody netto (bez VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 2 milionów euro.

 

Kiedy zakłada się księgę przychodów i rozchodów oraz jakie są sposoby jej prowadzenia?

Księgę przychodów i rozchodów można założyć 1 stycznia roku podatkowego. W przypadku osób, które rozpoczynają prowadzenie własnej firmy, data ta przypada na dzień ropoczęcia działalności w ciągu danego roku podatkowego.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku, wszystkie strony muszą zostać spięte i odpowiednio ponumerowane, w drugim, korzysta się z programu komputerowego, umożliwiającego natychmiastową możliwość wglądu w treści oraz wydrukowanie wszelkich zebranych danych z zachowaniem porządku chronologicznego.

 

Prowadzenie KPiR w Częstochowie – najważniejsze informacje

Prowadzenie KPiR, które oferuje nasze biuro z Częstochowy związane jest z koniecznością pamiętania o wielu formalnościach. Przede wszystkim, księgę należy prowadzić w miejscu, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub wskazać inne. To samo dotyczy przechowywania dowodów księgowych oraz samej księgi. W przypadku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, zapisy muszą być przechowywane na nośnikach trwałych.

Opis dokumentów należy realizować na ich odwrocie. Dodatkowo nie można wykonywać poprawek i zapisów na dowodach księgowych. Niwelowanie błędów ma miejsce za pomocą korekty i najczęściej dotyczy faktur. Należy mieć również na uwadze fakt, że dostęp do treści realizowanych zapisów musi być bezproblemowy oraz musi zostać spełniony wymóg natychmiastowej możliwości wydrukowania zebranych danych zgodnie ze wzorem księgi oraz z zachowaniem porządku chronologicznego. Dane zebrane w postaci elektronicznej muszą być magazynowane w sposób chroniący je przez zniszczeniem oraz możliwymi zniekształceniami.

 

Zalety i wady prowadzenia KPiR

Jedną z najważniejszych zalet prowadzenia KPiR jest możliwość wliczenia w koszty wszelkich wydatków, które są związane z uzyskiwaniem przychodu. Opłacany podatek obliczany jest nie od uzyskanego przychodu, lecz od faktycznego dochodu przedsiębiorcy. Ma to duże znaczenie dla podatników ponoszących duże koszty, wpływając pozytywnie na ich sytuację finansową. Dodatkowo, w ramach optymalizacji podatkowych, istnieje możliwość wpływania na wysokość podatku do zapłacenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów w Częstochowie.

 


Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klientów i świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie

Czytaj więcej